Εκδηλώσεις

Το ΕΤ «Εργασιακή Υγεία και Εργονομία-ΗΟΗΕ» του ΠΣΦ, συμμετείχε στο 3o διαδικτυακό σεμινάριο «IFPTOHE-working together» του International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics (IFPTOHE, WP subgroup) με τίτλο: «Προσόντα Φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στην Εργασιακή Υγεία / Competencies for Occupational Health Physiotherapy practice».

Το συντονισμό των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν έκανε η κ Βασιλική Σακελλάρη Καθηγήτρια του Πα.Δ.Α., μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του IFPTOHE και συντονίστρια του ΕΤ  του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών «Εργασιακή Υγεία και Εργονομία-ΗΟΗΕ». ...

Περισσότερα

Στις 24/2/2022 έγινε η πρώτη επίσημη εκπαίδευση των μελών του LAdPhys στο νέο εξοπλισμό που παραλήφθηκε πρόσφατα από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε τη χρήση εξοπλισμού κατάλληλου για καταγραφή ηλεκτρομυογραφικού σήματος και ανάλυσης κινηματικών χαρακτηριστικών λειτουργικών κινήσεων.

Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός ανάλογων εργασιών, με βάση τις νέες δυνατότητες που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες, με γνώμονα τη συνδυαστική ανάλυση εμβιομηχανικών παραμέτρων χρήσιμων στην αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων με κλινικό φυσικοθεραπευτικό ενδιαφέρον. ...

Περισσότερα