Παραλαβή Εξοπλισμού και Εκπαίδευση Μελών Τμήματος Φυσικοθεραπείας LAdPhys

EMG

Παραλαβή Εξοπλισμού και Εκπαίδευση Μελών Τμήματος Φυσικοθεραπείας LAdPhys

Στις 24/2/2022 έγινε η πρώτη επίσημη εκπαίδευση των μελών του LAdPhys στο νέο εξοπλισμό που παραλήφθηκε πρόσφατα από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε τη χρήση εξοπλισμού κατάλληλου για καταγραφή ηλεκτρομυογραφικού σήματος και ανάλυσης κινηματικών χαρακτηριστικών λειτουργικών κινήσεων.

Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός ανάλογων εργασιών, με βάση τις νέες δυνατότητες που παρέχονται από τις νέες τεχνολογίες, με γνώμονα τη συνδυαστική ανάλυση εμβιομηχανικών παραμέτρων χρήσιμων στην αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων με κλινικό φυσικοθεραπευτικό ενδιαφέρον.