Συμμετοχή μελών του LAdPhys στο Ετήσιο Συνέδριο της European Respiratory Society στο Μιλάνο της Ιταλίας

Συμμετοχή μελών του LAdPhys στο Ετήσιο Συνέδριο της European Respiratory Society στο Μιλάνο της Ιταλίας

Το Tμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου Προηγμένης Φυσικοθεραπείας LAdPhys, και φέτος συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο της European Respiratory Society στο Μιλάνο της Ιταλίας. με τρεις εργασίες: δύο από μεταπτυχιακές φοιτήτριες του ΠΜΣ του τμήματος ” Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία” και μία από τη νεότερη γενιά προπτυχιακών μας φοιτητριών:
1. Validity and evidence of the fear of Covid-19 scale in Greek patients with asthma. Karameri M, Patsaki I, Moutzouri M, Koumantakis G, Tsimouris D, Haniotou A, Grammatopoulou E.
2. Validity and evidence of the fear of Covid-19 scale in Greek patients with COPD. Daskalakis A, Giannoulaki St, Patsaki I, Moutzouri M,Koumantakis G, Haniotou A, Evangelodimou A
3. The use of virtual reality as a rehabilitational strategy in patients with COPD. A Systematic Review. Patsaki I, Avgeri V, Rigoulia T, Tsimouris D, Zekis Th, Grammatopoulou E
 
Το επόμενο Ετήσιο Συνέδριο της European Respiratory Society θα διεξαχθεί το 2024 στη Βιέννη, Αυστρία.