1

Επικοινωνία

Διευθυντής Εργαστηρίου

Γεώργιος Κουμαντάκης PhD, MSc, PT

Email: gkoumantakis@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος

Ελισάβετ Ντάλα

Τηλ.:  210 538 7485

Email: physio@uniwa.gr