Συνεργασία μελών του Εργαστηρίου LAdPhys στο πρόγραμμα Erasmus+ “Ενίσχυση της ανάπτυξης διεθνών δεξιοτήτων στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία”

Συνεργασία μελών του Εργαστηρίου LAdPhys στο πρόγραμμα Erasmus+ “Ενίσχυση της ανάπτυξης διεθνών δεξιοτήτων στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία”

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη συνεργασία μελών του Εργαστηρίου LAdPhys, στο πρόγραμμα Erasmus+ “Ενίσχυση της ανάπτυξης διεθνών δεξιοτήτων στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία”, με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ευχαριστούμε για την τιμητική πρόσκληση συνεργασίας. Ευχόμαστε δημιουργικά αποτελέσματα!!
    Συγκεκριμένα, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συμμετέχει σε νέο έργο Erasmus KA+2 με τίτλο «Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy (SportsComp)» για τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία (SportsComp). Το έργο εγκρίθηκε και έλαβε επιχορήγηση συνολικά 400.000 € και είναι διάρκειας 3 ετών.
    Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από πέντε οργανισμούς: Jamk University of Applied Sciences, University of Tartu, Vrije Universitait Brussel, University of Thessaly, και International Federation of Sports Physical Therapy. Από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντονίστρια θα είναι η Καθηγήτρια Ελένη Καπρέλη, ενώ επιπλέον συμμετέχει ο Καθηγητής Νικόλαος Στριμπάκος. Την ομάδα ενισχύουν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φουσέκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, η Καθηγήτρια Μαρία Παπανδρέου, ΠΑΔΑ καθώς και διδακτορικοί φοιτητές και μεταδιδάκτορες.
    Το έργο συντονίζεται από το Jamk University of Applied Sciences και στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και του επαγγέλματος της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το έργο ενισχύει την αριστεία της αθλητικής φυσικοθεραπείας, της φυσικοθεραπείας και της εκπαίδευσης στην αποκατάστασης και υποστηρίζει τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και αθλητισμού.
    Η υλοποίηση του έργου ξεκινά την 1.9.2023 και χωρίζεται σε πέντε Πακέτα Εργασίας, τα οποία επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δεξιοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φοιτητών και των επαγγελματιών υγείας με την ενημέρωση των δεξιοτήτων αθλητικής φυσιοθεραπείας για τα τμήματα Φυσικοθεραπείας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο, που υλοποιείται στο επίπεδο 7 του EQF, υποστηρίζει την ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μαθημάτων και ευέλικτων επιλογών σπουδών στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία μέσω της ανάπτυξης και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτόμων μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Το έργο ενισχύει τη διεθνή συνεργασία στην Αθλητική Φυσιοθεραπεία και υποστηρίζει τις ψηφιακές ικανότητες του ακαδημαϊκού χώρου, των επαγγελματιών και των φοιτητών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:
Armi Hirvonen (Project Manager, Jamk University of Applied Sciences), Armi.Hirvonen@jamk.fi
Sanna Sihvonen (Project Manager, Jamk University of Applied Sciences), Sanna.Sihvonen@jamk.fi
Eleni Kapreli (UTH coordinator, University of Thessaly), ekapreli@uth.gr
Jo Verschueren (VUB coordinator, Vrije Universiteit Brussel), jo.verschueren@vub.be
Ben Waller (IFSPT Project Management Group representative) congress@suft.fi