Πλακούτσης Γεώργιος

qode interactive strata
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gplakoutsis@uniwa.gr

Ο Γεώργιος Πλακούτσης έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές α)στο τμήμα Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Αθήνας και β)στο τμήμα Φυσιοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Λονδίνο-Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Sports Therapy MSc του London Metropolitan University. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στο Dry needling, στο Fascial Movement Taping, στο OMT IASTM και στο CPR- AED.

Είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με επιβλέπουσα την Δρ. Μαρία Παπανδρέου – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ίδιου τμήματος. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αποκατάσταση και στις ψυχολογικές επιπτώσεις τραυματισμών του άκρου ποδός σε επαγγελματίες αθλητές του ποδοσφαίρου. Ταυτόχρονα συμμετέχει στη συγγραφή και στην εκπαιδευτική διαδικασία προγράμματος e-learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας με τίτλο “Τεχνικές Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης” με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρ. Μαρία Παπανδρέου. Επίσης, έχει διδάξει ως επισκέπτης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: Νευρολογικά Νοσήματα – Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις.

Βιογραφικό