9ο Παγκόσμιο Συνέδριο στη Ψυχική Υγεία, με θέμα «Physiotherapy in Mental Health; What’s next?”, 4-6 Μαΐου 2022

IOPTMH

9ο Παγκόσμιο Συνέδριο στη Ψυχική Υγεία, με θέμα «Physiotherapy in Mental Health; What’s next?”, 4-6 Μαΐου 2022

Στις 4-6 Μάιου 2022 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και ειδικότερα το Επιστημονικό Τμήμα “Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία”, το “9ο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ψυχική Υγεία” – “9th International Organisation of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH) 2022 Conference”.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου διετέλεσε το μέλος του Εργαστηρίου LAdPhys, Δρ. Θεόδωρος Χατζηδαμιανός. Υπήρξε ευρεία συμμετοχή μελών του Εργαστηρίου LAdPhys (Δρ. Σακελλάρη, Δρ. Πατσάκη, Δρ. Χρηστάκου) στη σημαντική αυτή εκδήλωση για την Επιστήμη της Φυσκοθεραπείας, καθώς η ψυχική υγεία είναι ένα θέμα με αυξανόμενο ενδιαφέρον στην κοινωνία.

Από το 2011 η φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία είναι μια πλήρως αναγνωρισμένη εξειδίκευση της επιστήμης μας από την Παγκόσμια οργάνωση φυσικοθεραπείας. Προσφέρει μια πλούσια ποικιλία «εργαλείων» παρατήρησης και αξιολόγησης, καθώς και μια σειρά από παρεμβάσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας του ασθενούς με βάση την από 50/ ετιας βασισμένη σε στοιχεία βιβλιογραφία. Η φυσικοθεραπεία στη φροντίδα ψυχικής υγείας αφορά κυρίως την ανθρώπινη κίνηση, τη λειτουργία, τη σωματική δραστηριότητα και την θεραπευτική άσκηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Παρατίθεται το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου και σχετικό φωτογραφικό υλικό.

9th IΟPΤMH 2022 Program May 2022