Βασιλική Σακελλάρη

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vsakellari@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω