Γεώργιος Γιόφτσος

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gioftsos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 538 7475

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω