Ερευνητική Συνεργασία LAdPhys ΠΑΔΑ & Tμήματος Ψηφιακής Γηριατρικής Αποκατάστασης Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης

Ερευνητική Συνεργασία LAdPhys ΠΑΔΑ & Tμήματος Ψηφιακής Γηριατρικής Αποκατάστασης Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικοθεραπείας (Laboratory of Advanced Physiotherapy, LAdPhys) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνει τη συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακής Γηριατρικής και Αποκατάστασης (Digitale Geriatrie) του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, παρέχεται η δυνατότητα σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠαΔΑ για συμμετοχή τους σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα και σε άλλα που πρόκειται να ξεκινήσουν στο εγγύς μέλλον στο Τμήμα αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Τμήμα Ψηφιακής Γηριατρικής και Αποκατάστασης, τα ερευνητικά προγράμματα και τις προθεσμίες υποβολής ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ερευνητική Συνεργασία LAdPhys ΠΑΔΑ & Tμήματος Ψηφιακής Γηριατρικής Αποκατάστασης Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης