Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society and 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis”

SPINEXRCISER 3

Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society and 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis”

Παρουσίαση Αναρτημένης Ανακοίνωσης στο Συνέδριο 14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society and 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis”https://event.concopco.com/cms/spine2021/home-spine2021, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 29-31 Οκτωβρίου 2021.

Η εργασία εκπονήθηκε με συνεργασία του Εργαστηρίου Προηγμένης Φυσικοθεραπείας-LAdPhys και του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του Φυσικοθεραπευτηρίου Σ. Γιγουρτάκηςhttps://www.gigourtakis.gr/departments/erevna-anaptyxi/ & https://www.facebook.com/gigourtakisfysikotherapia